WWW.LIBRUS.DOBROTA.BIZ
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - собрание публикаций
 

«ВІЗИ ФОТОГРАФІЯ Безкоштовний бланк PL 1. Прізвище/ща (x) ЗАПОВНЮЄТЬСЯ СПІВРОБІТНИКАМИ ПОСОЛЬСТВА Дата подання анкети: 2. Прізвище при народженні/попереднє прізвище (х) Номер ...»

АНКЕТА ДЛЯ ОТРИМАННЯ НАЦІОНAЛЬНОЇ

ВІЗИ ФОТОГРАФІЯ

Безкоштовний бланк

PL

1. Прізвище/ща (x) ЗАПОВНЮЄТЬСЯ СПІВРОБІТНИКАМИ

ПОСОЛЬСТВА

Дата подання анкети:

2. Прізвище при народженні/попереднє прізвище (х)

Номер анкети:

3. Ім'я/Імена (x)

Заява подана до:

4. Дата народження (день-місяць-рік) 5. Місце народження 7. Громадянство посольства/консульства постачальника послуг

6. Країна народження комерційного посередника на кордоні

8. Стать 9. Громадянський стан неодружений/а одружений/а роздільне Назва чоловік жінка проживання розведений/а вдівець/а інші інше (уточнити)

10. Для неповнолітніх: прізвище, ім'я, адреса (якщо відрізняється від адреси заявника) та громадянство особи, яка має батьківські права або є офіційним опікуном

Справу розглянув:

Подані документи:

11. Національний ідентифікаційний номер (якщо стосується) проїзний документ

12. Вид проїзного документу:

кошти утримання пасп

–  –  –

* На запитання, зазначені зірочкою (*), не відповідають члени сім'ї громадянина ЄС, ЄЕП або Швейцарської Конфедерації (подружжя, діти або батьки на утриманні), які користуються правом вільного пересування. Родичі громадян ЄС, ЄЕП або Швейцарської Конфедерації мають подати документи, що підтверджують родинний зв'язок та заповнити пункти номер 34 і 35 .

(x). Пункти з 1по 3 повинні відповідати даним в проїзному документі .

26. Попередні національні візи і Шенгенські візи, отримані протягом останніх п’яти років

–  –  –

Дати терміну дії візи: від

Дати терміну дії візи: від

Дати терміну дії візи: від

Дати терміну дії візи: від

27. Відбитки пальців, взяті раніше для отримання Шенгенської візи

–  –  –

* 31. Ім'я та прізвище особи чи осіб, котрі запрошують до Республіки Польща. В іншому випадку, назва готелю (-ів) або адреса місця (-ць) проживання заявника у Республіці Польща

–  –  –

Ім'я, прізвище, службова адреса, службові номери телефону та факсу, службова адреса електронної пошти контактної особи на фірмі чи організації:

* 33. Витрати на проживання заявника під час його перебування покриваються

–  –  –

Для заявників на багаторазову національну візу (див. пункт № 24):

Мені відомо про необхідність мати медичну страховку як для першої подорожі, так і для наступних поїздок на територію Республіки Польща в розумінні постанов щодо виплат по охороні здоров'я фінансованих за рахунок казни або медичного страхування .

Я заявляю, що надав/-ла правдиві дані у повному обсязі. Мені відомо, що подання анкети і/або додаткових документів, котрі містять неправдиві особові дані або інформацію, або неправдиві свідчення, або приховування правди, або, з метою використання як автентичний, підроблення документу, або використання такого документу як автентичний призводить до отримання відмови у видачі або до анулювання виданої вже національної візи і може підлягати кримінальній відповідальності згідно з польським законодавством .

Я зобов'язуюся покинути територію Республіки Польща найпізніше в останній день перебування, до якого видана мені національна віза .

Мені відомо, що отримання національної візи становить тільки одну з умов в'їзду на територію Республіки Польща. Отримання національної візи не означає, що я маю право на відшкодування у випадку заборони в'їзду на територію Республіки Польща, внаслідок невиконання умов в'їзду, визначених в законі про іноземців. Виконання вимог в'їзду повторно перевірятиметься при в'їзді на територію Республіки Польща .

Я свідомий/-а, що уже видана мені національна віза може бути анульована, якщо я не виконаю умов, на яких вона мені видана .

Якщо до анкети на отримання національної візи з метою вступу або продовження навчання денної форми на бакалавраті, магістратурі або навчання в докторантурі з метою проведення наукових досліджень або робіт з розробки, з метою стажування або для участі в європейській волонтерській програмі не додано всіх необхідних документів, які підтверджують дані, що містяться в анкеті та обставин, що обґрунтовують видачу візи, заявник має право донести необхідні документи протягом 14 днів з дня подачі візової анкети.
Похожие работы:

«XV ГЕРМАНО РОССИЙСКИЙ ФОРУМ СМИ Messages & Messenger Новые социальные медиа в журналистике России и Германии 28.11— 02.12.2018 Санкт-Петербург XV ГЕРМАНО РОССИЙСКИЙ ФОРУМ СМИ Организаторы, эксперты, Messages & Messenger участники медиа Новые социа...»

«29 октября 2007 г. Рекомендация CM/Rec (2007) 14 Комитета министров государств — членов Совета Европы (Принята Комитетом министров 10 октября 2007 г.  на 1006-м заседании заместителей министров) Комитет министров в соответствии со Статьей № 15 Устава Совета Европы, Принимая во внимание, что целью Совета Европы я...»

«Приложение 1 УТВЕРЖДЕНО Приказом директора ГБУК АО "Астраханский областной научно-методический центр народной культуры" от "" 2018г. № Положение XXV-го юбилейного Прикаспийского телевизионного фестиваляконкурса юных маэстро "Золотой ключик" XXV-й юбилейный Прикаспийский телевизионный фестиваль-конкурс юных маэстро "Золотой кл...»

«Литература 1. Динамика ценностных ориентации молодежи (2006 2014 гг.): моногра­ фия / Под ред. Савруцкои Е. П. Н. Новгород : ФГБОУ ВПО "НГЛУ"; СПб . : Издательство РХГА, 2014. 232 с.2. Многоликая глобализация / Под ред. П. Бергера и С. Хантингтона...»

«ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО МХК 2018–2019 уч. г. ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 8 класс Уважаемый участник! При выполнении заданий Вам предстоит определённая работа, которую лучше организовывать так: внимательно прочитайте задание и посмотрите на предложенные Вам источники; для выполнения заданий, содержащих иллюстрации, у Вас должны быть распеч...»

«Государственное бюджетное учреждение культуры "Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. Н. К. Крупской" Научно-методический отдел НАША ПРОФЕССИЯ ПРОДВИЖЕНИЕ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ Оренбург Автор-составитель: Е. С...»

«РАБОЧАЯ ПРОГРАММА Элективного курса по алгебре в 11 классе "Решение уравнений и неравенств с параметрами" Пояснительная записка. Предлагаемый элективный курс "Решение уравнений и неравенств с пара...» 
2019 www.librus.dobrota.biz - «Бесплатная электронная библиотека - собрание публикаций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.