WWW.LIBRUS.DOBROTA.BIZ
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - собрание публикаций
 

«1. Оновлено довідник Ставки екологічного податку станом на 01.01.2018 р. Довідник підключений у формах додатків до Податкової декларації екологічного податку (J0302004, ...»

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.214

ДОВІДНИКИ

1. Оновлено довідник Ставки екологічного податку станом на

01.01.2018 р. Довідник підключений у формах додатків до Податкової

декларації екологічного податку (J0302004, F0302004) .

2. Оновлено довідник Типи об'єктів оподаткування станом на

25.01.2018 р. Довідник підключено у формах Ф. 20-ОПП Дод. 10 до

Порядку обліку платників податків і зборів (J1312002, F1312002) .

ФОРМИ

Державна фіскальна служба

Нові звіти Фінансова звітність держпідприємств, початок дії з 01.01.2018 р.:

1. На виконання наказу Міністерства фінансів України № 1541 від 28.12.2009 р. у редакції наказу Міністерства фінансів України № 976 від 29.11.2017 р. реалізовано бланки, період подання квартал, півріччя, 9-місяців, рік, у терміни подання Декларації з податку на прибуток:

J0903202 Форма №1-дс Баланс J0903302 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати J0903402 Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів J0903502 Форма №4-дс Звіт про власний капітал

2. На виконання наказу Міністерства фінансів України № 977 від 29.11.2017 р. реалізовано бланк, період подання рік, у терміни подання

Декларації з податку на прибуток:

J0903601 Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності Форми включені у комплекти Неприбуткові організації та Бюджетні організації .

Для вказаних кодів форм №1-дс, №2-дс, №3-дс, №4-дс, №5-дс реалізовано перенесення даних із форм Державної казначейської служби (FINB0002, FINR0002, FING0002, FINV0002, FINP0002) по виконанню команди Виконати додаткову програму обробки - Дані з … у вікні відкритого документа на вкладці Наступні дії .

Бланки розташовано у папці Фінансова звітність держпідприємств розділу Державна фіскальна служба .

Зміни:

1. Оновлено pdf-формат для форми:

F1401801 Відповідь на запит про суми виплачених доходів та утриманих податків з Державного реєстру фізичних осіб

2. Збільшено максимальну кількість символів у полі Підстава та полі За у формах:

PD030205 Прибутковий касовий ордер (з контрагентами) PD030206 Прибутковий касовий ордер (із співробітниками) PD030104 Видатковий касовий ордер

3. При наявності у пачці кількох додатків J0138101 Відомості про наявність земельних ділянок - Додаток до податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи реалізовано можливість автоматичного створення нової пачки звітності (J0103803 з додатками у періоді рік 2018) з попередньої версії пачки звітності J0103802 .

Для перенесення даних достатньо виконати програму обробки у вікні одного з Додатків у пачці звітності J0103802 (на вкладці Наступні дії виконати команду Виконати додаткову програму обробки - Створення J0138103 (рік 2018) .

При виконанні програми обробки будуть перенесені всі дані табличних частин додатків у відповідний створений додаток. Кількість додатків в новій пачці відповідатиме кількості додатків пачки, з якої створено нову пачку звітності .

4. Оновлено програму перенесення даних статистичних звітів для форм:

J0900108 Форма №1 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

–  –  –

J0901203 Форма №1-мс, 2-мс Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва J0901301 Форма №5 Примітки до річної фінансової звітності Перенесення даних виконується у вікні відкритого документа на вкладці Наступні дії по команді Виконати додаткову програму обробки - Дані з … Державна служба статистики Новий квартальний звіт, початок дії з 01.01.2018 р., термін подання 15 днів після звітного кварталу, без можливості подання у електронному вигляді:

S0700712 2-буд. Звіт про прийнятий в експлуатацію закінчений будівництвом об'єкт

Зміни:

S2702114 50-сг. Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств .

Державна казначейська служба Нові місячні звіти, початок дії з 01.01.2018 р., терміни подання не пізніше 5-го числа місяця, який слідує за звітним:

–  –  –

F4_1MD18 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги F4_1MM18 Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги F4_2MD18 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень F4_2MM18 Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень F4_3MD18 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду F4_3MM18 Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду F43MD118 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) F43MM118 Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) F4_4MD18 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів F7MD1S18 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами F7MD1Z18 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами F7MM1S18 Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

–  –  –

F7MDS18 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами F7MDZ18 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами F7MMS18 Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами F7MMZ18 Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Зміни:

FINP0002 Форма № 5-дс.

Примітки до річної фінансової звітності FZFIN41 Інформація про фінансовий стан установи FZFIN42 Інформація про фінансовий стан установи 2 FENERG03 Дані про стан розрахунків головних розпорядників бюджетних коштів за енергоносії та житлово-комунальні послуги СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ ДФС (бюджет) Бюджетна, кошторисна та спеціальна управлінська звітність для підвідомчих організацій Державної фіскальної служби (обласні та регіональні підрозділи, митниці) Нові місячні звіти, початок дії з 01.01.2018 р., терміни подання не пізніше 5-го числа місяця, який слідує за звітним:

FS41MD18 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги FS42MD18 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень FS43MD18 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду FS44MD18 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів FS7D1Z18 Ф №7д .

1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами FS7MDS18 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами FS7MDZ18 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Зміни:

FSFINP02 Форма № 5-дс. Примітки до річної фінансової звітності Міністерство культури Бюджетна, планова та довідкова звітність для організацій, підзвітних Міністерству культури (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)

Зміни:

KINP0002 Форма № 5-дс. Примітки до річної фінансової звітності Міністерство соціальної політики Звіти Світового банку, звіти з праці та бюджетна звітність для установ, підпорядкованих Міністерству соціальної політики

Зміни:

PINP0002 Форма № 5-дс. Примітки до річної фінансової звітності КМДА Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств, що звітують до Київської міської державної адміністрації

Зміни:

KMFP0002 Форма № 5-дс. Примітки до річної фінансової звітності

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Первинні документи Реєстр первинних документів Змінено механізм роботи з дублікатами документів для ПН та РК, для яких відсутні квитанції про реєстрацію. При отриманні такого документу з ЄРПН дублікат переміщується до корзини .

Шаблони первинних документів

1. Реалізовано можливість додавання QR-кодів у бланки первинних документів .

Для додавання QR-коду необхідно у Конструкторі шаблонів для обраного бланку документа створити нове поле. У властивостях поля проставити відмітку Штрих-код, обрати тип штрих-коду QR-CODE, вказати його розміри (ширину та висоту) .

2. Додано новий атрибут шаблона первинного документа Заборона копіювання опублікованого шаблону .

Якщо атрибут встановлено, після публікації такого шаблона операції копіювання та експорту шаблона будуть доступні лише для організації, що створила шаблон .

Атрибут можливо встановити під час створення, копіювання або редагування шаблона, натиснувши кнопку Атрибути у вікнах Новий шаблон, Копіювання шаблона або Редагування шаблона .

–  –  –

Реєстр виданих та отриманих податкових накладних Для більш коректного формування звітності з ПДВ реалізовано можливість перевірки термінів реєстрації ПН/РК у Реєстрі виданих та отриманих ПН .

Перевірку можливо здійснити одним із способів:

виконавши команду меню Правка - Перевірити документ;

натиснувши клавішу F4;

натиснувши кнопку панелі інструментів .

Перелік ПН/РК, для яких було виявлено порушення термінів реєстрації, наводиться у нижній частині вікна програми на вкладці Протокол перевірки .

Адміністрування Сертифікати Додано валідацію e-mail адреси на належність до сервісів компаній "Яндекс" та "Mail.ru" при формуванні заявок на перевидачу та продовження терміну дії сертифікатів .

Зарплата Звіти Оновлено звіти розділів Платіжні відомості, Банк та каса згідно з постановою НБУ від 29.12.2017 р. №148 .

Експорт та імпорт даних

Доопрацьовано експорт у форматі ДКУ для форм:

F7MD1Z18 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами F7MD1S18 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами F7MDS18 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами F7MDZ18 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

–  –  –

F7MM1S18 Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами F7MMS18 Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами F7MMZ18 Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами FS7D1Z18 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами FS7MDS18 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами FS7MDZ18 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами


Похожие работы:

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 002.008.01 на базе Федерального государственного бюджетного учреждения науки "Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН", ведомственная принадлежность – Министерство науки и высшего образования РФ, по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук аттестацион...»

«Вестник ТвГУ. Серия Филология. 2017. № 4. С. 193–196. Вестник ТвГУ. Серия Филология. 2017. № 4. УДК 81'26 НАУЧНЫЙ СТИЛЬ КАК ОБЪЕКТ ПРЕДПЕРЕВОДЧЕСКОГО АНАЛИЗА М.С. Иванова Военная академия воздушно-космической обороны им. Маршала Советского Союза Г.К....»

«ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ГЕОГРАФИИ. 2018–2019 уч. г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 11 КЛАСС Часть 1 1. Выберите правильное соответствие: наука – объект её изучения.а) демография – языковой состав населения б) этнография – города и городские агломерации в) антропология – происхождение человека г) лингвистика – воспроизводство н...»

«Памятка к тестированию PwC Онлайн тестирование Из каких частей состоит онлайн тестирование? NRT (Numerical Reasoning Test) Основное назначение этого теста оценить способность пользоваться числовой информацией. English Online Test Данный тест нацелен на проверку уровня...»

«ЛЕТНЯЯ ШКОЛА 11 июня – 3 августа 2018 Алматы В партнерстве с Оглавление Что такое летняя школа Yessenov data lab? Этапы программы Кто может участвовать в конкурсе? Участие в конкурсе Програм...»

«НАЦЮНАЛЬНА АКАДЕМЫ НАУК УКРА1НИ Ш СТИТУТУКРАШ СЬКО! МОВИ В.П. Ш У Л ЬГА Ч Нариси з праслов’янськсн антропошми Частина II Кшв 2015 УДК 81’373i231 ББК 81.2-3 Ш95 Книгу присвячено реконструкдц праслов’янського антропошмного фонду. На основ! фактичного матер1алу слов’янських мов вщн...»

«УДК 82.0 ББК 83.00 Ш 16 Шаззо К.Г. Доктор филологических наук, профессор кафедры литературы и журналистики Адыгейского государственного университета, e-mail: kaf.kabinet@yandex.ru Художественный конфликт в лирическом пр...»

«186 3. Макмиллан Английский словарь для продвинутых учащихся. – Оксфорд: Издательство Блумсбери, 2002. p.4. Мюллер В.К. Англо – русский словарь/ В.К. Мюллер. – М.: Оникс, 2016. – 976 с.5. Шарлотта Бронте “Джейн Эйр”. Хартфордшир; Кентербери: Издательство Вордсворт, 1999. – 410 с...» 
2019 www.librus.dobrota.biz - «Бесплатная электронная библиотека - собрание публикаций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.