WWW.LIBRUS.DOBROTA.BIZ
    -
 

- ...

. .

-

.. - : . . . .. () . . . .. () . .

. .- .: - .-. -, .

2003.-76 , - N~ 05679 24.08.2001 n 7.07.2003. 684 1 / 16 . .

. . . 4,28. l 00 . /:!"{) / . 199034, -, ., 7/9 . (812) 328-77-63; (812) 328-44-22 E-mail: loks@dk2478.spb.edtl WWW.liplesS.I n -, ., \99061, 41 " / " (w, ) .

, - . . (), - , :J/ .

.. () . () .

1. .

   

1.1. . . , . , , :

. l) . , , . , r .

. 2) , , , , .. , .

. 3) , - , , .

   

, .. m () .

- () . , ( , ) m (, , , 4-5 ).

:

   

:

l0.136.07a vayur asma upamanthat 10.136.07 pina~ti stna kunannamfi 1 10.136.07 kesi vi~asya piitteiJ.a 10.136.07d yad rudreQpibat saM 11 (r 10.136.7) - .

,

   

sa tviimadad vf~ii madaQ SOffiaQ syenbhrtaQ sut 1 yena vrtraqt nir adbhiy6 jaghantha vajtin 6jasii ( 1.80.1-2) arcann anu svardjiyam 11

   

.tuvaq~. sindbiir avasrjo adbar&co ahann ahim 1 asatrUr indra jajiii!ie visvam pu!iyasi vriyaq~ .

taqJ. tva pari !iVajiimahe ndhhantiim anyake~iitp jiyiikddhidhdnvasu ( 10.133.1-2) ;Jtn : .

"", , . . 4- 5- , "1" .

: -

   

adity&nam avasa niltanena sak~im3hi sarmlii saqJ.tamena 1 anagastve adititve tur&sa imiql yajiiaq1 dadhatu sr6~amaQ.iil1ll ( 7.51.1)

   

12 .

:

vr~abh6 ananud6 d6dhato vadh6 gambhii r~v6 asama~~akaviyal) 1 radhracodlil}. snathano vtlitas prthitr indraf.I suyajiia u~asal;t suvar janat 11 ( 2.21.4)

   

.. .

.

8 + 8 + 12

u (.J.ih): ( 28 ). :

agne v~jasya g6mata isanal) sahaso yaho 1 asme dhehijatavedo mahi sraval;t 11 ( 1.79.4)

   

(satobrhati): 12 + 8 + 12 + 8

Camopuxamu ( 40 ). :

janaso agniql dadhire sahovfdhal11 havi~manto vidhema te 1 sa tva111 no adya snana ih~vici bhiva v~je~u santiya 11 ( 1.36.2) (atisakvari): 8 + 8 + 8, 8 + 8, 12 + 8 ( 60 ) .

:

su~nii yi'itam adribhit g6sriti'i matsarii ime s6mi'iso matsarii ime 1 ri'iji'ini'i divisprsi'i asmatrii gantam upa naf:i 1

irrie vi'im mitriivaruQ.i'i gaviisiraf:i

s6miif:i sukr& gaviisiraQ.II ( 1.137.1) (atya~ti): 12 + 12 + 8, 8 + 8, 12 + 8 ( 68 ) .

:

sa no nedi~aq1 dadri'ina bhara agne devebh sacanii/J. sucetunii mah6 riiyal;l sucetiini'i 1 ahi savha nas krdhi saJ.cak~e bhuje asyai 1 ahi stotfbhyo aghavan suvfriyam mathir ugr6 i savasii 11 (r 1.127.11)

   

, J, ., . . "" -. "" , ., (), .. , , J., - 4,5 18 , - 15., .. 3,5 2- 3- .. , , , J?

   

m , , . , n ~- : : : ~ ~ 'if '1f '1f .

   

, -. "", (, , , , , ). , oxrn:o ,

   

.S.S.S.S 111 I.S.S . II:

pitvii attii madhu madhupi kiilindiye avanakuiije/ uddivyantir vrajajanaramiil;l kamiisaktii madhujiti cakre// IIp , r , .. , , .

II:

: siva siva siveti prajapatal:_l

   

( , - ) .

)~.S 1I.S 1I.S II.S.S ].!i ~h 1f~d~~l Jfi{G!J'q'(fl fAfd~I'O 1 ft!:~'E\{0 I"~" 1 cfi ~-~ ~"\III

   

: , , . , ( ., ): 1) u , 2) , 3) . , . , :

-;fto- "-" " ",.!!J0 "-" " ", - "r-" " " .

.

   

. "" , , . , "" .

. " ~ ~('1/: ~ ctn -; "Jfu crW ~ ~ fo;gOOJ "ft: 1 ~!J)@(Yjtl""f~~II (-;:fto)

:

. cr.lf GJ1ffi - . ~ - , , . ~ - . ~ - ,

   

flf~ cr:f fa:tiI~IICIIfll Clfflf~ 1 ~~~lf~ t?l~jit1f~ fCfiJil~t'\: 11 (~)

:

. ~ - - , . . ~ ::- ~L, DL d.

"'? =ff11fu fCf) l"il:tcit:

- [) ?

Cfft.;~@I36H=i f:1~Utd fm: 1 ~ll('llfur f,ffl'~(11GI~ (jW!f 1 d'QOIIG!d 11 (~)

:

. 'lffi - . 'ft-rn - . fif~:j(."fi'fl (.) - d. (1'6 Ofllld (.) - ~ ";f "fcrtf fc:t f-ct ~f i ~ f.:taf;f\ 1{ 1 ~CIIIfd(1dl \m1 f' 1 fctCI~~ 11 (~)

:

- . 11,( f~t'lfi4J - . , , .. r, . ~ - , d. fqtjq~ - 'fiF 'Cifu r ~ -q');:J:tt 1R:of11 ~ 'Cifu m m -; ~ fi~ 11 (~)

:

d. " (.) - m " Gi'lR fi2_- [] ?

   

( SIJO)

:

. ~ ';[ ~ - . 3RRJ - d. ~ (,) - , 1f;:ftc 14cn tR: j 'C!cfq$"I 1 f ~ 'tFf :.. ~ f4'!:(H41 't: 11 ( SIJO)

:

. ~ - . ~ - . lf9':r-=ei -r!

d. ~ - 3;o:'t1~&Jfi~ 4G~11: 1 rn;r s:_~~~ i;mtf ~ fjl'(f{: 11 (S!Jo)

:

. d"'t'IS/Jifi~- (] . ~- ~- . ~ - d. 'fi'I'(R - dlq;o:t?"6'4 lfg(' fCf4fCf1 tci ji 1l1dl 41ԻCif(1fd ~ ~ ~ (1f): 11 ( SIJO)

:

. fq~fCcct - ~ - , . ~ ~ - , .. d. 1Rf (.) - !

'Crcfi

   

:to:lJf:qfl ~ ~ ~lq\!OfiRc! W: 11 (~)

:

. IJ;fi f"'''ddl - , . ~ ~ 'fil - d. "1f - ~~I*i1 G~I:11 ~i:ffl" 1 Cfilftlf~ ~ lt111R ~ -:q 11 (~)

:

. ~ - , . ~'=f (. .) - , \i'IC"f.:(t ~ ~l!'f;4 ~'Wi: 1 ~ f"fllJ'f;:tj ft;r;r: "f1-;q lt'tfttdli\ 11 ( S!Jo)

:

. ~'W:r - d. "1 (.) - ('!lq~qiJ:Idltl l!I~jq;pfiol,

-:q~:~]: fiIGQJfdR'i:l\d 11 ( S!Jo)

:

. (:'i)'CI'1' i'\:q( (.) - :rfu+~- -(I.) d .

f'IJOi/#1/Ch{fdf'!'ll: ~ ~: 1 'dJ?1:i"CII"[-!~ ~ 11 ( SIJO)

:

. '!_ () - , ~- . ~ (.) - ", -", .~- ~ - d. ~ - ~ w ~ ~ dl{l{tl:5) 1 fcR JOjOJI~IIql (fl:ft~ ~ 11 ( SIJO)

:

. ll 1 1~11"11&.fi (.)-

   

:f~ 't:OI!j&:hctl tplP""I~T~~~ 7: fqfu ~ctiffl ~ ~ ~: 11 ( S!Jo)

:

. ~ - . :rrc\' - .:

- d .

r:ffi Jrrn: f?llcti ~ I~IRfI qiRfull F~dt ~m:r s:i~1Rf01 mRfU 11 ( S!Jo)

:

- , . Jif mft1_- ) , , ) () d .

   

(~)

:

. ~ - ~a.fl:

- r f1218.:

- . :1t114~ ~ "f ~ "f - rn, ,

   

l:fll~l-;:r]J~~ t11'5ild :qq?Je1l:q11~&1: 11 ( 9Jo)

:

. ~- ~w- . ~~ (.)- d. :.'i'l "'111 ~Q'I - 11~11~11~11 ~~~ S IIS 11 S IISS

   

SS ISS IIS ISS

m: ~ crfa:r ";f ~ lcti(.Y( ~]; ;gft;qfactutitctCLI 11~;;.-/~IR f'"1ctf~'Il~ ]:~~fu-q;f~:ll ( SIJO)

:

. -:=f ~- , . Uffir~ - 1 11 11 aQ\illfct: 11 11

filfQfl!fia C11ff~1..,:

"ffi~: ]=t:9fc:tt 1OJ i\1: 1 Qut ";f ~ 1 r IJil Cl ,.., ~ ::?~ ~W:i 1Wf ~tJIJ{ 11 (-;fto)

:

. ~-WifQ-~ - : 1, d. ~ -, ,

-- ";:f 'fcrm ";:f d') ";:f -q.:f ~";:Jm";:J_it-;:r ~:1

-- f4(11 ~ ~ 1ij&l'lC\ollp~ 11 (-;:fio)

:

. 'R'Ifif -

   

~~?+)"u ~ ~ ~f~Jial .r mq_ 1 ~~~? ~ tRft '@(1'(4\111'1111~11 (";fto)

:

. ~ -

-q;u - .

~- d .

l31 -

   

fi'"IM \I,1 111{ 11 "3d' (~)

:

. 41cti4101,ctil~ - . '1:14"'1\;10( - . f.:Rr - r d. ~ - fcH.11fu41 - cR ~ fq~ fqsr ~ q;fi C1"Cf"Cfl\ ct1 1f-q~ 1 ~ilfl~4ol ct1 ~~ f1CII{ll;ffi ~1~111 1_~1i 11 (~)

:

. fc!S'R1 fcrsP1 - , . "iԷi'l'\1:(\:j - , r ~ - 1 d. f.!q l'llloffi (. . . )- ) , ) ~- ~ ~~T1iclfi II ~ R~~Cfit:'il:11: 1 O!If~allli j1\llldl~ "il~llfl'"l~ ~11

:

. l:ffif (.) -, . ~- ~ (.) -, d. ~+~- ~- 2.1.3. .

: .

., . u i .

11 \9 11 ci~lt(: 11 \9 11 \if'ff\if'

IS ISS IIS IS IS

׸rR=r 1 11'(1 : '.vfl ~~ { 1=~[{ft:1fi;s1 tR: 1 ~: ~1Sff: fiJffo&:

~ ~ q{l ׸fi IROJIJ{ 11 (-;fto)

:

. ~ - ,

-

   

:

. 'Ҹf . ~ - , 1~~8JUI -- -n nn . ~&ITCfii'1\'! -

   

3i f) OQ 0J fllOJ f) 1{ Jfq !J Q:

~ {tllfttfd -=f ~ 1 \il '1 ~\jj ~ flf~~d 1 Sl~ fdf.eGfti~ fu 5'(1rl01'1\i{_ 11 (-;:fto)

:

. 31fi f'(Utfi~t? - . ~- . 3\ftfi\CS0\(1( - ,

   

:

.~- -, a:t:l\I'III,i:f){- . -a-~'lifif d. ~ () - !

~ (.)- ! !

~ ~ hlfCf~ll h 1 h ~ 4:14 fl! -:q "flf: 1 f=f~dt'"f1t\f;oa ~t.URun ~ ~ ~~ ftt\4ct 11 (~)

:

. ~-

- CfllfCfi (11 . ~ - li(1G[ - , 'I d. ~()- !

~ (.) - 2.1.4. .

- . , .

, . r , , .

11 ~ 11 :=t"f1M'1chl 11 ~ (f~~~''

   

::q, J "('i:J R\'f øt r=t:~ Fcla rlf ~ "'1 ~ j:li!t: 11 (~)

:

. ~8J- () . 'Jt?C64~ift - , . "'I"CCIוi)i'H"CJR(.'Ifqf.qf~d -, , d. ~~ (.) - ", - ",

   

fcf ~ ~fJrRull '('51dlf~:UII ::fS߸~ d'tlf'RI ~ 1 t=tii~ (."'lfitct 'l~ fi ~('!~ z~rt=ttf '"C/~'1Jf'111 (-;fto)

:

. fcii' ~fiiROJI - rope?

. :f~ - . " -", . (.) d.

~-~-~ - ~";{~~~~:

1fR'D.1 ft~ftf~H11 ft'tAf'"d '!: 1 ~:~~ S1H?"'l!I11:

1fR'D.1 cil"d\11"'11 ";{ ft-\1\f=-d 11 (-;fto)

:

.~:~- fcm~?:!~d"'ii'Q f~l(?f 1(1(?1 lf1 1 ~ fcfi f~.1: ~ 11"ffiR GICfiiCIHfo-s'WI ~: 11 (~)

:

.~- ~ - . f!" - ; , d. f!ICI411d\:io:g{d -

   

;s:i'l~""''f~ s:;qf~ fq;g~;qf~ f.:fcqctf;qf~ {qf~ fqt:tl~""''f~ 1 ~: Slfq~q ~ ~ -;:murt fcfi -;: ctll"i'1""'1'111 ffl"il=ctf~ 11 (~)

:

. fq6jl!fw{'l - . ~- d. !I"'"'I

-

   

di{)4:?҈1'11141~ 1 8:1141~:0R clfffrnct(1l(1dHi ~~1F fC41Fa~Fd '1 1 ~~~

:

. t:ff - , . ~ - Ji d. ~ - , ~ - ,

   

"I"~I~"CI'";'i{fll~f) llp&:f ~1{/JjQ/fU/ j;i:::JOJif1 '"!" h,!!~1 '"!" 1 ~ l=Rit~fHfl: !'Jf-i Qaf~3 '-:q~-:qfc1cr~ll ( Sljo)

:

. ~ - . ~ - ,

   

~=~~~~ ff -:r.r -:r.rRi 'ctf f\r fh [1i ~ 1 ]U~{i&::j ~ ~ ctllf1 ~ ;u~fcfo:tl -.=r ~ *i~ifctl~: 11 (~)

:

. ~ - ~ - d .

   

~.5! '׸@: ~ ~ ~ fl~lk11 lRfu-:q~Cfl sٸtl4il ~: 11 (~)

:

. ~ - , . f'"lfMti'r ~:-

   

:

. ~ - , - . ~ - " " ~ - . \1\If~ " ", d. ~~ - ..J~- n,, +Afu ~ -l" ~Olfl"i_t:l'l?IT*{_ ~'"Jf :~: ~: 1 '{101ior_..qcfqlif fll ~ f.:1\11m~ P:tct *1 = ~ ~ = ~=(!" = 11

:

.~ - . ~ - q-qfu qfu flfjfll\l(~j)f~~~ ffffi ~f~@~Hi ~ fu:SdHI&{I '5"\EI1t:1'6 OJ'(~!Jf~Cf) l~lCf) ("\lcj ji t("'ll1li1Hi cnl ~ "f~: 11 (~)

:

. ~ Cl"ftlf - - [] ~ () - ., . ,fuJ{!SI{ti,'(SI -, ", 11 " . ::('((i\!lf.:etfil~lfit.114 - [, ] ,, []

   

~~ itt4i4dS\fi) :s" :1l s" f~Ti4tt HHI~ 1 tlUct

Wf d'ltii~Rf~~~:

flfdfi{OI~: "?׸ff~l sft 11 ( SIJO)

:

. ~ - . ~ (.) -, R , .: d. 'tf(;\'ICf) {Ui-ff - , ~ ~ f1fddHi ~-qfu:H~hl1i f~;:lf~dHI~ 1 !f!i fctd'1li'1Hi )'ld \i!H d:@ ~fftJ 1;f(.1l11~ 1'!:J f~ 'IJl!\1{1: FiSIIF.ff 11 (~)

:

. ~tfat~Cf) 1 (.)- ", n " (. n) . ii,;f?I\1'1'11 (.) - ~"I ( ] . ~ - ~ -

   

11 ~~ 11~11 ~~ 11 \il'~\ii'~"?~"1f

IS III.S IS IIIS ISS IS

rfm fuer-&t- '(f \'l~e,~oq_ fiOjS\ttf t"fu:51 ".1~4tt.1~~ 1 ~\i1'f\l0Jfq cnlfd ~ j}~׸f&l~~

-;r]: !llfaf.:tfC4~stcl=tf-ii!=att1~ 11 (-;fl"o)

:

. ~ "G:+ \1~ - ~ , 1 .~-- d. ~-. 311"+ -

   

fidC:tlftii !j@l"l""laR fll!fi~: 1 W r~1:~: ftdq$'fd: ~ iI~""Id: m1 l=R'fu ft1~1t'lllf"1 11 ( -;:fto)

:

. ~- . " "; , n - n, ~~ - n 'lf~d4\11 (.) -, n . Ff!!;R (.)- , , ~ (.)- n . 'l:f'I\!Uf - n n ~ d.

   

1i f% ~F-ctd ~~~~f~..,j fcrrf~ ~f41d f.:Ri'(ftSilflll @IG:'?Hiff fHif~t5140(1 :fd f.!ffi .m: fc:tffiC:: ~ ~ ~ fu I(OI~fd ~ ~: qfu:I~1~14"(11 (-;:fto)

:

. 11 r~ t-~f"'d (.) - t'llt'll 1?1~ - . f. s:;gsi'\('i - n d. R?'i("l;dl - F.ro:rn ~ lt"'lft:H't:i{ll~~~~ ~ ~UJI4~lSI~It'fl~'ifl{l.J"Itt_ 1 ';f ~ ~ Ql'ti? 1o:d l'i'i1"1 o-sci mq sj'j oft f4kij ( 1"'4 fil ~ ?lt{_ 11 (~)

:

. ~ - , . \'!I'U?Rf - d. {O(;:f\Jti\~t:1 (.) - Jj'juftfilkl -

   

31ft ffif fl "''fi t 4 : ~ Gff~:

~ 1111t:.14'tf01d "{lt:JIfQofi11J{ 1 4' 21 c:i ~ '׸t "'11 *41;~ :.1 Al Gti "11" ~: ~ f1f:ffi ~ w~ 11 (~)

:

. ~H'flfi fq - , ~ - , I; . ~ - ""(ff:R - , . ~ - , ~- d. f1fcffi :." ~t:i - (nt) , , .. , r r.

   

:

. ~- , . iFf - ~-: [] {4'1 1 1(1;1'{ - d'&lA~- ~ - r1 d .

~-

   

:

. ~ 1!R - " [ ) ", 1 w . ~ - tJ:UI .. 1, , . ~ ( . ~- ,

   

:

. fc:rlcn - . "", ; 1, , "" . fi:f-~- , fcr;r - d. ~ - 1 ~ -

   

nr: -;: ~r~41"1Χ)~$ Χ)f) fH=t~l ~: O)~G:f -;:r -r: ~: 1 m øtg~: G:ff! -:q ~ " 11f~ fc:tt:tf~~l'(l91dfiiG:l{ 11 (-;:fto)

:

. ~ - , ~~sf - ~ (n.)- .", ", . ~ (n.)- m - . ~: ~~ ""'1" ~- d. l"fu~- 1) " ", , , 2) n ~ \~it91j;Qt:t~ f1f(.1d:

~: ft""''ldl: ~ ~ \i'ilfldfltll: 1 ~~~4~~ tHfdf֫~ -:q ~ W ~: "fi"I""''WG:f '(OIII""''=lffid: 11

:

. ,'( "'iil~,l0fl'l -, . "fllOfR ~ - , ;ffifqd!;I (.)- , . "llfu - '!:[!!! - , r d .

~ - 31\il 11""41t? I"Ri "qg ~f Gl ;t?~ "ff S~ii1Hitif~~ljct~ f~ld~l fq\iJH;:ffl S~ ct'4ft? f!\iill:1\ilfc!t11i .

-;:~: fi IHt?~ ~ mt?f~J:illl...., (~)

:

.~- , ~ - , ~ - ~ - , . fCII?1151fco?i - JU fiti"ctl*i'@)~IC!cti ~~lt?ct~ 7ffi fi 1~11*11 fqf4'4)'@1ffl~ fqf;ollt{ 1 ~: "9;~ f~: ~~~~fCG)'@IIi_ :tm hi "ff1fi:r f:~~1ts: fl~lfd (~)

:

. i::l'cl:ti~fd - . "fuf.g:

- . ltii~Fc!j& - 1 d. ~ Cfi1! - , !

t'=ifS'I::

-

   

:

. "\6flllf4 (. .) - . "1liift;r - !tllifi lft::"'f~d - fqqq;r::;fu - , d .

   

\II4~11~~ fCfi r ff.4~'*4 f4'1f41~ :s-4 ~ ~ fi?T4fu -:q 11 ( S!jo)

:

. "'1" fiZil ~ - r ~ f"""!øt flj - . ~IIPd~ldCf) "! !" 'f , .

.. "! !"

   

fcre:~~1ij'&Jf!Ji - , , d. '$"1'(14'$"11'(

   

:

. ~ - fiU - ~- ~ - Q ;~fclfi.1 - "' ~ fq~~fct(1f~H1f~d: Ch dfCfi d~:

f!i'l:~: si'l~ci!:1~:f;:t'1Gf\ff~df~d: 1

   

( SIJO)

:

. dffi d-6 - n.I . ~- .~- fi ?lfi ?\{Cj -

- ~ d. ~~.-

   

amuxpumu. " " uu, .

11 ~~ 11 ~~~~fCI~lfS(il{ 11 ~~ 11 ~~~ffffl

SSS IIS IS IIIS SS ISS IS

"1_~fif~diJI~iJ;:s::hfc;rnliJ'f-tt9@1~ (1lC11~H'lfk/tC1fi~: ~"-'i~~~IIU ~~ 3F(f :fXf4~ HAl fdf 'lSI ' l~=tiJ 12(;J ~ ~:~ ?.:1/ri f!\JI(;J~ ~l'iSIGlI ~: 11 (~)

:

. ~ 0 '11RR: (.)- , 1 ,

   

!~if \ifC11(;J~ \if1f-1: !!~ ~~(;J~ ~ c;:qf~IC11(;J~ fd: ~:.:W~ 1

iRi:

1) I.'"jO(((;J~ ø!tt{fl: l~ltlf(;J~ (;Jf'!'ll~ sf@C1~Ih !~~ ~ fl])14411ftt 11 ( -,:fto)

:

. ~ (.) - q ("1:{1"1~ (.) - . :'f:tl11"1~ (.) - q {'\tllid (.) - . Zff1" - I("':{'I,OII'd (.) - cfl;qqqq\ct (.) - 117l ~ ~ \f' ; fu1fu -;~ -fu:

~ ~m.:w~ -~~ itt ff: 1 m ~~i(;J ~-~ -iG1HR:fif-i~?.:!lf ~tf f.:r:fi1~I4~i{ 11 (~) .

.

   

d f"'~"'IRCfio 0~ (.) -[], \3'\lf~~lg {'('fl('(~ jOIUifdfl!Ift ~ m ~(1('((!((q('(('qf~: :G~di ~ 1 ~ ~ 1\ir!j f1d('qfs~ ~: ~('f ~~En ~ f jOIIORj01(.1qS41~1: '('ffdl ~ 11 (-;:fio)

:

.~- . ~ - r

   

"tffi-t ~ 7r ti. u!. ~ q: '"d 'ftl fcF 1lct_Cfil.sq~ltia ~cn~fcf ~~ r ~ aRr "Cfldfi!!~ ~ fcF ~ ~~ (1(.112f~f~d d*llf~ : :r: 11 (-;:fio)

:

. Cfiih:

- , 1 : . ~- . ~ - , ~ , fidtalllfff ~ ~ 111 ~ ~ ~lfi 1\dlll ~ 1f~HlR'tf~ ~ 1 fqt~i ~'ifi d*t1fmh ~ ~'Uf&:f'l"d~OI: fiffJf("!l ~ 11 ( -;:fto)

:

. fitl'll"'~- . , lfl l'(d"'l - ~- . -fu - ; r r, , @&31121 "fu:cffi~ ~: fidlf("!l ׫tth 1130~~111d M~11dl:.1fll ~ (Q: 1

d?IICllfll t?I1 ffi1 ~ ~ fiR:

""SIll1 ~fct ?:J?r ~t?dt~l lll'flii:\: 11 (-;:fto)

:

. ~- . "tfR'r . ~- d. ~ - ,

   

~ \iH"''f'ttftf-axoi ~~ 1'it~a ~ J:t'j~t:p::fl JO!IGJO!f~j;:;qff~ '\1'f1 11 (~)

:

. ~~ - d. S/it::\1 - n

   

a'fl!: ltJidi fcf!'je&J01'1fli +~f.:a ~: 11 (~)

:

. 11!" 'fcfact - .

:rJf - ~ - 111 "ii!IO:SIZ1: ~ ~ ~ S f* ~:

frt d"6Sif'"1~~~q~I1fd4f4f1m: 'Cfi1 sf ~ 1 ~(jC-..IfqCfi f4\1'f('IE&~: "fi~IIOII ~ ';{ ~: f ~ J!I?!'1ft) ~ m 't11fl: 11 (~)

:

. ~ - , . ?JfqCfi (."\31?"'110i,&{ - , r

f* ~: ~':j}JOId~: ~~~~4~f9t't:

fC14f!JI%ilf=tl~q:;(1~: Cfitff?41ft~: 1 ~cfi ~:GH"iil'11ft~~Cfi 11H(.Yi fCII('tii'1~t:;~~ICfi11 ~ tfUI4~'d4: 11 (~)

:

. ~ - , . fcra:if!Cfi 1?111(.1 - () r d. 'Cfi'ct'1' - qf1f:i:l - , , ldiff~f'"1 "ffRfRi(fW~: ~~ 'bllda:ff ~ ~ ~!dli\t:t OIII'34fZ1: 1 !!IStfffi~I\illd~ dt~Cfi tlU?t41 ~1'11I'RI~fdl0ilt?f~l ffi' -:~ 11 (~) : . fl,1i ffl ~Cfi - ., d. i,0 0~ (.)- ", [] , rn nJi, "

   

:f~!~I~'*"4 ~~ {1~ H"tj;4:,_c'lld (1~ ~ a?f fq1d&l\l ~ G: 1 "\fflCi" \illdq~lJ I!Q ~ ~: "Cf)" ~ 6!1 1(tl flltl "Ctft:it 11 f1~:f ~ llf?tfi:fd ~ 11 (~)

:

. ~ -:- - U - ""f . ~+ , ~ - d .

i[c:ft{~td ~ f'~d mfi d"G~ rff "CR=ln~ ~ ~ ~lflrct1&rct4): 1 ":ftt "&fJft:;tfcp"'ll!X:StflfQd oqrfGf~ ~ qJRd{iii"%f~C1{~~: SltfUHIIi_ll (~) ~ ~j) f-qd f1f1f?Ja1 cm -=q G~lff?J{ ~r~~4f1 q 'tRffi ~ -=q cl1C114a 1 f1Cf'li '11fS::4d -=q ~ ~ ";f ?J~ m ~]'tit:tfll \i(l of4fl :]il'4f1-i?ll4a 11 (~)

:

. ~ - . oW:Rm - ~ (.)- m "fi""i - , !

d .

~ (.) - h lof!Ct"t1~1=t:~~f1 ~~;~:

Yli'jj~4ltRrn ~ :~ 1 wr ~ ~.sf~ s:ffif1 f;f ~~?Jf~\'tfi i f~4~ JO!l E?fll ];~ 11 ( S!Jo)

:

. ~ - 1 d. 1f('!:I&;sr:r - ~~ - ~ "CI;os:;fe;f~ ~\11;()E?Ifl~ ~ quf: fl q lfi R~f:'Hl ~: h :q 1'1 i ~: 1 q~~i-'fcf~ ]ff ~ f1'"CI) mR -=q ~ )ff~ ~ lOI 0'5'1_ 11 (~)

:

. fCilfi'"(- ~~ -n (.. n ) . iict?RW\- ~- . ~'- 'Eitll~ -;:r ~: ~~ -;:r =!~l ~ ~j):q1ai lffi1 Cfi1~'lu:t~llf~: ~~ fcff~cj fif:

-Sid1Kd1411t"&i fl\iiH?If ~i'EIIf~4 ti4~JII~ ~: ~ 11 ( S!Jo)

:

1fJil- .

. ~ - (. ) . !OidiRd1_ (.)- ~s=\i ~&fll "Wii 'WJtffi6=h:t " ~: Slflt?lll ~~~ f:IITf~~~~ 1 .

--~~ Pt4llat rtJ;:ft~ ar !!f0-sa1:

Cfi f:q(~f~sfl~ dl~ \ilfC:c-11: Cfi IifC'!CfiT:Wft 11 (S!Jo) : .

. ~ (.)- , , . ~ - , ~ -, d. ~W1Rst1_- , - ~ - ( ), - CI?Iifli'ICfi - , ~ ~ \f\Iffi Blllld!OII~t?l~ ~ 'il'll~j1ffj;~fi11'EI~ -;:r llfiO!It'l: 1 ~T'lfiOI '(1 tOf "I fct ;;q 1~ lf 11 i! \1R:

~: Cfi Ift-sfal fu fctl!f.-~ -;:r ( &=!: 11 ( S!Jo) ~~~ . fu:f('jj:JI~\'?1 - ( , , . . m) . I0 - 1 fCIA,.1.1'11fl1j - Clfr~lo1 ~ t~fr d'J1ffl11 rf7r; ;:fi1r'J1gftrf~1r ~~-;~ 1 ~ ~ filf ffih1 ~ ~2f.:ft :-~&fUҸllf~ -; m -; c:tr1 _ 11 (~)

:

. Cf?liffu (.) -) , ) , ~-) , ) 1, ~- ) , ) 1 . ;:fi(.11\'11'1,RI (.) - ) ( ), ) . f.qfCf) ('f\Cf) d. ~ - .1 ~wr: fi~fJ:H: ~trtRt~ ~"f!cfffif ~'ٸf~': cfituf f~'JJHi UJ:.I ~F ffifff'~t Ift{) f:q{ -q~. ~~ df.:q ~: !l~l'ffAF - ~ h ~fllc:t 1":" ( SIJO)

:

. ~ - ) , ) , $ -) , ) . ~'qlf~ - ) , ) ~ -) , ) . ,m (11,') -) , ) , :ti*IRUI -;:r ~: FSI'41~'4l~ 71GJ ~ ~n(\lfh.-qf;tfi1,141'4(1~~~~ mt :111'i'il~ 1

   

~"Gf~ lf~f!!JI~I~:

fii~l'@;J*il'$\f;[f: ~ øt-t:t~ f: 1 ~fHfllf ;:fl 'J1 ~1 11~~ 1lJm~ 11k!_~lG1f1~/SII "~:F: ~ ~ 11 ( Slfo)

:

. ~ - , . ~ - d. dlli{:.1'\~?t'f'l - , Ch~IHifl1'4~~ft ~~cnm ~t11Gif~ :::rrr ~ r::r:-=r-~-==-'' ~ :tl1~'jt1fi 1~ Slt :~ti11i"i1 'f)1= ~~'"~: 1

-cffi JI~Gt~fiC$ 1~~ G'"d=t:GI'"l:Slli ': ~ ~ ~fu ~ft) 1'"(11: f11'"(11~ 11 ( Slfo)

:

. "flf) ?1"'11_- rn, . ~ - ~- (J,) . ~l'(l(f1('f d'$ ('!_ - 1

   

SSSS ISS IIIIIIS S ISS ISS

~ ~~uti :qfu fu1{9Zvf)fi:t~~~11~:

fi1Jl1T~11~cf~&fC1 ~~~ mft: 1 ~ fi~u:SI~fC1P=t~ tiiS::cfiUii ~~11 .

Sll clj i fil:fftf -;. ~ ~ 7'fq) lF{': 11 ( -;fto)

:

. ~ - fu.1@@ - . :r\:; - %ffi':

- , . ~ - ~- ~ - , ~ al!Gifd -׸!fu ]1 D111i~CI~41oli ~ 'd'flff;~ ;qf ~IAPI:ia 11~1 1 ~ 1 ~~~: ~2:f1R -;:ftffia;ra .q '41i~Aiitll1i -;~ fdtil ~ff!!ci41011: df.:q 11 ( S!Jo) 11f: ~~ll!HIfq;::p4'Cft ~ *iltHiHi c{\loti ~ fi~Idli ~~Siflll!Hit(l (ft;l ~ 1'(Cf)j~~~'&J *if ll! ICf) '($ f~ll~ ~ ~ ftti4tjd4 SllfUHiilfl l~l: 11 (~)

:

. :rf'Rf - rr ~ - 'I q;-qc: . ~ - . ~ - ,

   

~ fl l"'d 11511 i ft 2!1 R:aqi : ~ Cf1f.:d" ffi: 11 (.,0)

:

. ~ - ǫ?1i - ~ - . ffi~,Gfi (.)- [], flctll;t~ - n .~ - ~ - n, fcR:

- m d .

   

fi~~13){11:!)~ t:Hlii\M 1 ~:t:il~:ct~ 1lfqf'~ :m1'1~11l_ 11 ( S!Jo)

:

ffi - .

-:qrc: . 'G

- ~- d f.t':mct9~11l -

   

sm f~~ct G1) S1lfi qfu:g~j ~: 1 f!(SI(II(Cf)') llfI'tl~l sf ~ 'fllf: 'fl'if sf =iiLfl(*i: ~11 ( SIJO)

:

. '(:11% - , . :t&i"'fi fO:g{J - ~ sf "l: ~ "tRftR Wffi lFft ~ 1 "fG ~] ! :d ~ IJI JOi1 sf fcRt !~ t:i ; R111 ( SIJO)

:

. ~ -, 1

   

( SIJO)

:

. ~ (.) - ) [] , ) . fcrc!i -Rfu.ij:.:\ii'"'I(.1fl,"'"&:fr:rfl;"''t""f;: (.) - ) m , ) . "t" - ) , ) : )( ( .) .

   


:

(6,6 ; 7,0 ),...

[CC BY 4.0] [ . 2018. 3] . . / . . , . . // . 2018. 3. . 918. DOI: 10.24224/2227-1295-2018-3-9-18. Antonova, N. Y...

LEAGEND () : BA101 . 1 LEAGEND 1 1.1 , . ...

.. - 1 : , ...

. . . . , . . II ̔ 811.161.1:378(477.74-21)-054.6(076.6) 81.411.23073 334 ...

... . "; " , , , ". , . ...

"- " () : ...

- () - , ( 13 ). ...

. . 11 11 2019 1 . . 11 ... 
<<     |    
2019 www.librus.dobrota.biz - -

, .
, , , , 1-2 .