WWW.LIBRUS.DOBROTA.BIZ
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - собрание публикаций
 

«Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ПОЛЬСКИЙ ЯЗЫК. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ с тематическими словниками и текстами для ...»

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПОЛЬСКИЙ ЯЗЫК .

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

с тематическими словниками и текстами для анализа

для студентов факультета филологии и журналистики Ростов-на-Дону Печатается по решению кафедры общего и сравнительного языкознания РГУ, протокол № 1 от 04.05.2006г .

Рецензент – к. ф. н. Козакова А. А .

Составитель – ст. преподаватель В.А. Минасова Введение Пособие предназначено для студентов, продолжающих изучение польского языка на элективном курсе, и состоит из двух частей. Первая помогает значительно расширить лексический запас и закрепить навыки устного общения на изучаемом языке. Лексика в ней размещена по тематическому принципу: к каждой лексической теме даётся словарик с рядом вопросов и заданий, направленных на максимальное использование приведённых слов. Это даёт возможность сконцентрировать внимание студентов на конкретных, наиболее употребительных сферах разговорной речи. В качестве образцов разговорной речи на заданную тему приведены шутки и анекдоты, помещённые в конце каждой лексической темы. Лексика в каждом словарике расположена в алфавитном порядке .

Вторая часть пособия знакомит студентов с воплощением польского языка в разных жанрах поэзии. При чтении, переводе и заучивании стихотворений польских поэтов от классиков до наших современников, а также произведений народного творчества студенты получают информацию не только о своеобразии польской поэзии, но и о современной и традиционной польской культуре .

Некоторые стихотворения даны с переводом на русский язык, приводится также перевод известных стихов русских классиков на польский язык, выполненный лучшими польскими поэтами. Это даёт возможность использовать пособие для освоения практики перевода .

Таким образом пособие восполняет дефицит обучающей литературы по польскому языку и помогает, с одной стороны, пополнять лексический запас и осваивать польский язык как язык коммуникации, а с другой стороны, закреплять практические навыки перевода .

ЛИТЕРАТУРА

1. Аскоченская В.Ф. Современный польский язык: Учебное пособие. - Воронеж, 1994 .

2. Кароляк Ст., Василевска Д. Мы говорим и читаем по-польски: Учебник. - Варшава, 1986 .

3. Киклевич А.К., Кожинова А.А. Польский язык: Практический курс. - Минск, 2000 .

4. Тихомирова Т.С. Курс польского языка. - М.,1988 .

Orientacja w miecie Ориентация в городе

Задания:

1.Ответьте на вопросы с помощью словаря:

- Czy lubi pan(i) przyjeda w nieznajome miasta?

- Jak dowiadywa pan(i) zwykle o drodze do potrzebnego miejsca?

- Czsto pyta pan(i), jak znale podany adres?

- Lubi pan(i) spacerowa po ulicach nieznajomego miasta, czy chtniej korzysta z komunikacji miejskiej?

- Co ciekawi pana(-i) w nieznajomym miecie?

2.Составьте диалог на тему поездки в транспорте по незнакомому городу в поисках нужной вам улицы, используя как можно больше лексики из словаря .

3. Составьте рассказ о поисках университетской библиотеки по записанному адресу .

4. Расскажите о достопримечательностях своего города .

–  –  –

Umiechnijmy si Turysta zatrzymuje przechodnia i pyta:- Czy azienki s niedaleko?

- Tak, prosz pana.- Czy zajd za pgodziny?- Nie zajdzie pan. -A za godzin?

- Nie zajdzie pan.- A za ile zajd?- Nigdy nie zajdzie pan.- A to dlaczego?

- Bo pan idzie w przeciwn stron .

W parku na awce siedzi kilkuletni chopczyk i gono pacze .

- Dlaczego paczesz? – pyta go starsza pani .

- Bo zgin mj pies .

- Nie martw si, pies na pewno trafi do domu .

- On trafi, ale co ze mn?

Policjant zatrzymuje dwch mczyzn przechodzcych przez jezdni w niedozwolonym miejscu i zaczyna wypisywa mandat .

- Panie wadzo – pyta jeden z nich – a czy pose te paci mandat?

Policjant chowa blankiet z mandatami i szybko si oddala .

- Co ty mu za bzdur powiedziae? Przecie nie jeste posem!

- A co, zapyta si nie wolno?

W sklepie spoywczym (na rynku) В продовольственном магазине (на рынке)

Задания:

1. Ответьте на вопросы с помощью словаря:

- Jak czsto chodzi Pan(i) do rynku po ywno?

- Co Pan(i) lubi kupowa nie na rynku, a w sklepie spoywczym?

- Jakie jarzyny kupuje Pan(i) najczciej?

- Czy smakuj Panu (–i) owoce na surowo? Ktre najbardziej?

- Jak Panu (-i) smakuj polskie potrawy?

2. Расскажите по-польски рецепт мясного, овощного или рыбного блюда, которое вы любите (умеете) готовить к празднику .

3. Составьте рассказ о походе на рынок или в продуктовый магазин .

4. Составьте диалог покупателя с продавцом а) молочного отдела, б) рыбного отдела, в) кондитерского отдела .

–  –  –

Umiechnijmy si Do gabinetu lekarskiego wtacza si bardzo otyy pan i prosi o rodek na schudnicie .

- Scisa dieta, - mwi lekarz. – Plasterek chleba z margaryn, kotlecik cielcy lub udko kurze, biay ser i dwa jabka .

- Przed jedzeniem, czy po?

-Panie kielnierze, czy ja doyj chwili, kiedy pan mnie wreszcie poda t zup?

- Ale oczywicie! Przecie pan jest jeszcze w kwiecie wieku .

Dzieci bawi si w piaskownicy. Babcia Jasia widzi, e jej wnuczek co uje .

- Co jesz? – pyta. – Misko. – A skd masz? – Samo przypezo .

–  –  –

Задания:

1. Ответьте на вопросы с помощью словаря:

- Czy Pan(i) lubi pochody po sklepach konfekcyjnych?

- Jak czsto zdarzaj takie pochody?

- Czy Pan(i) zwykle wybiera sobie ubrania sam(a)?

- Jak dugo przymierza Pan(i) wybrane rzeczy? Czy to si robi dokladnie?

- Jakie nowe ubranie Pan(i) chcia(a)by kupi sobie na wiosn? Na lato? Na jesie?

Na zim?

2. Составьте рассказ о походе с другом (подругой) в магазин готового платья а) в начале осени, б)перед новогодними праздниками, в) перед летними каникулами .

<

–  –  –

Umiechnijmy si

Rozmawial dwa przedszkolaki:

- Mj tata pywa w marynarce – mwi jeden .

- Tak? A mj w kpelwkach .

- Mamusiu, - woa Krzy z azienki – jak dasz mi dzi koszulk?

- T niebiesk, z krtkimi rkawami. A dlaczego pytasz?

- Bo nie wiedziaem, do ktrego miejsca umy rce!

- Tatusiu, pan profesor mwi wczoraj na lekcji biologii, e zwierzta kadej zimy maj nowe futro .

–  –  –

Задания:

1. Ответьте на вопросы с помощью словаря:

- Czsto Pan(i) wchodzi do dziau obuwia w domu towarowym?

- Gdzie lubi Pan(i) kupowa sobie obuwie?

- Czy duo par butw trzeba Panu(-i) przymierzy, eby co kupi?

- Sucha Pan(i) rad sprzedawcy przy kupowaniu pantofli?

- Jakie pantofle (buty) Pan(i) woli latem? A zim ?

2. Cоставьте диалог с продавцом при покупке а) зимних сапог, б) нарядных туфель, в) мужской обуви на весну .

3. Расскажите о походе в обувной магазин перед поездкой на море .

–  –  –

Задания:

1. Ответьте на вопросы с помощью словаря:

- Gdzie mona kupi niezbdne drobiazgi jak guziki albo zatrzaski?

- Ktre z artykuw galanteryjnych s potrzebne najczciej?

- Jakie nakrzycie gowy nosi pan(i) zwykle?

- Jaka bielizna kupuje si najczciej?

2. Составьте диалог с продавцом в отделе (магазине) белья .

3. Составьте рассказ о поисках головного убора, перчаток и сумочки, подходящих к новому пальто (плащу, куртке, шубе) .

4. Составьте рассказ о поисках подарка маме (отцу, другу, подруге) .

–  –  –

Umiechnijmy si

- Panie Kowalski, siedzi pan na moim kapeluszu .

- A co, ju pan chce i do domu?

Rozmawiaj dwie koleanki:

- O Monice i jej ozdobienach zego sowa nie mona powiedzie .

- No to pomwmy o czym innym!

Do Kowalskiego przyjechaa teciowa:

- Otwieraj ty obuzie, wiem e jeste w domu, bo twoje adidasy stoj przed drzwiami!

- Niech si mama tak nie wymdrza, poszedem w sandaach!

–  –  –

Задания:

1.Ответьте на вопросы с помощью словаря:

- Mieszka Pan(i) we wasnym mieszkaniu?

- Ma Pan(i) mieszkanie czy prywatny dom?

- Czy podoba Panu(-i) jego (jej) mieszkanue?

- Co chcia(a)by Pan(i) zmieni w swoim mieszkaniu?

2. Расскажите о своём жилище или о жилище, которое вы хотели бы иметь .

3. Составьте рассказ о покупках для ремонта вашей квартиры (дома) .

–  –  –

Umiechnijmy si

Crka do matki sprztajcej mieszkanie:

- Mamusiu, nie mog patrze, jak si mczysz. Wychodz na dyskotek .

-Mamusiu, dlaczego krzyczaa na tatusia?

- Bo idzie trzepa dywany .

-Przecie sama go o to prosia.. .

Tak, ale on to robi lepiej, gdy jest zy .

Dlaczego nie mona spa na suficie?- Bo si kocyk(kodra) zsuwa .

–  –  –

*Felicja Kruszewska – poetka z okresu dwudzietolecia midzywojennego .

Примечания: knapa = knajpa – пивнушка, szlag trafi (прост.) – кондрашка хватил <

–  –  –

Prba Oj tak, piosenko*, szydzisz ze mnie, bo chobym posza gr, nie zakwitn r .

R zakwita ra i nikt inny. Wiesz .

Prbowaam mie licie. Chciaam si zakrzewi .

Z oddechem powstrzymanym - eby byo prdzej – oczekiwaam chwili zamknicia si w ry .

Piosenko, ktra nie znasz nade mn litoci:

mam ciao pojedyncze, nieprzemienne w nic, jestem jednorazowa a do szpiku koci .

*Chodzi tu o piosence ludowej „Ty pjdziesz gr”; ktra umieszczona jest w tych tekstach .

–  –  –

Gboka studzienka Glboka studzienka, gboko kopana, A przy niej Kasieka jak wymalowana .

Przy studzience staa. Wod nabieraa, O swoim Jaseku, kochanym mylaa .

Zebym ci, Jaseku, cho raz zobaczya, To bym do studzienki za tob skoczya .

Najpierw bym rzucia ten biay wianeczek, Com sobie uwia ze samych reczek .

Ucauj listek szeroki, dbowy, Razem z pozdrowieniem rzuc go do wody .

Zanie go, studzienko, do Jaseka mego, Powiedz mu ode mnie, e czekam na niego .

Ty pjdziesz gr

Ty pjdziesz gr (2 razy) a ja dolin .

Ty zakwitniesz r, (2 razy) a ja kalin .

Ryczki bd (2 razy) panienki rway, a kaliny bd ptaszki dzibaly .

Ty bdziesz pani (2 razy) we wielkim dworze, a ja bd ksidzem(2 razy) w cichym klasztorze .

A jak pomrzemy, (2 razy) kaemy sobie zote litery, czarne numery wyry na grobie .

A kto bdzie tam szed, (2 razy) pomyli sobie, co za wielka mio (2 razy) ley w tym grobie .


Похожие работы:

«А.А.Аминова КОНЦЕПТ КРАСОТЫ В СОПОСТАВИТЕЛЬНОМ РАССМОТРЕНИИ До последнего времени концепт красоты подвергался научному изучению в области эстетики и литературоведения, последнее связано с попыткой выяснения представлений о красоте в произведениях разных авторов (напр., см. [Саймонс 1996]). Научная конфер...»

«Вестник ПСТГУ III: Филология 2013. Вып. 4 (34). С. 40-57 И З ОПЫТА РАБОТЫ НАД СЛОВАРЕМ СОВРЕМЕННОГО ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА1 И. С. ДОБРОВОЛЬСКИЙ, Н. В . КАЛУЖНИНА, А. Г. КРАВЕЦКИЙ, СВЯЩ. Ф Е Д О Р ЛЮДОГОВСКИЙ, А. А. ПЛЕТНЕВА, А. Н. ХИТРОВ В статье обсуждаются некоторы...»

«ЖАПОВА Дол" СОПОСТАВИТЕЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВА­ НИЕ СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ БУРЯТ­ СКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ Специальность 10.02.16 монго.ньские языки Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук Улан-Удэ 1998 Работ...»

«Ш, К Ъ % % ЛИТЕРАТУРА Щ |Н А Р О Д О В |||| УРАЛО-ПОВОЛЖЬЯ Хрестоматия Национальная библиотека ЧР k-063688 к-063688 загсс.Дг*'^ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ц /V РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федфальное госу дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего...»

«Отзыв официального оппонента о диссертации Каргиной Ирины Михайловны "Синтаксическая неполнота предложения в когнитивно-дискурсивном, информационном и изофункциональном аспектах", представленной на соискание ученой степени кандид...»

«Электронный научно-практический журнал АВГУСТ 2017 "МОЛОДЕЖНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК" ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ УДК 81 ИССЛЕДОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ СПЕЦИФИКИ ЗАГЛАВИЙ ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Ф.И. ТЮТЧЕВА И А.А. БЛОКА) Плишкань...»

«СУЛИНА Олеся Вячеславовна Бюджетный процесс в региональном медиадискурсе Специальность 10.01.10 – журналистика ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата политических наук Научный руководитель – доктор социологических наук, профессор Д.П. Гав...»

«DOI 10.30842/alp2306573714209 Е. В. Деликанова МГУ, Москва О ДВУХ ЧАСТИЦАХ В БУРЯТСКОМ ЯЗЫКЕ1 1. Введение В бурятском языке ( монгольские алтайские), в том числе в его баргузинском диалекте, на материале которого основывается настоящая статья, широко распространены разного рода частицы,...» 
2019 www.librus.dobrota.biz - «Бесплатная электронная библиотека - собрание публикаций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.